ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ เยี่ยมสภาพนักเรียนขอรับการคัดเลือกทุน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ 15 ปี 2566

เมษายน 27, 2023 by ประชาสัมพันธ์


...

    คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปี 2566 ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ในการเยี่ยมสภาพนักเรียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุน ม.ท.ศ.ประจำปี 2566 ซึ่งมีนักเรียนเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 ราย เพื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการคัดเลือก ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 2 ราย


...

    ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระรราชดำริ ให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระรบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่อง ในระดับมัธยมตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระรราชดำริให้จัดตั้ง


...

    " มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.ท.ศ)" ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจัดสรรทุนพระราชทานแก่นักเรียน รวม 14 รุ่น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 2,240 ราย รวมเงินทุน พระราชทาน จำนวน 701,907,805 ล้านบาท "