รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565
2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565