SMART : SERVICE MIND | MORALITY AND INTEGRITY | ACCCOUNTABILITY | RELATIONSHIP | TEAMWORK

ใจบริการ มีศีลธรรมและความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ทำงานเป็นทีมข่าวประชาสัมพันธ์


...
ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ เยี่ยมสภาพนักเรียนขอรับการคัดเลือกทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566

คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปี 2566 ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ในการเยี่ยมสภาพนักเรียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุน ม.ท.ศ. ประจำปี 2566 ซึ่งมีนักเรียนเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 10 ราย...อ่านต่อ

banner3
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2566-2570

และจัดทำแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายนันท์ สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2566-2570...อ่านต่อ

banner1
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สื่อ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สื่อ 65 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพังงา ประชุมร่วมพิจารณาเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา...อ่านต่อข่าวประกาศ


...
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...อ่านต่อ

...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...อ่านต่อ

...
ข่าวประกาศ3

ข่าวประกาศสำนักงานศึกษาธิการ3


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


hire1.svg
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...อ่านต่อ

...
จัดซื้อจัดจ้าง2

จัดซื้อจัดจ้าง2

...
จัดซื้อจัดจ้าง3

จัดซื้อจัดจ้าง3